Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006

Kazalo

SV 978/06 Ob-36244/06 , Stran 9952
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 978/06 z dne 18. 12. 2006, je stanovanje št. 8, ki se nahaja v 4. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 16, stoječe na parc. št. 358 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 29,90 m2, last zastavitelja Mide, d.o.o., Cesta maršala Tita 65, Jesenice, na podlagi pogodbe za prodajo stanovanja z dne 13. 12. 2006, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 70.000 CHF s pripadki.

AAA Zlata odličnost