Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006

Kazalo

SV 743/06 Ob-36235/06 , Stran 9952
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Petra Mezeta iz Vrhnike, opr. št. SV 743/06 z dne 13. 12. 2006, je bila nepremičnina, stanovanja št. 3 v pritličju, v skupni izmeri 42,81 m2 ter prostora na jugovzhodu stanovanja za izgradnjo lastnega WC in kopalnice, v izmeri 0,45 m2 ter lesena drvarnica v izmeri 2,34 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši po lastni izjavi udeležencev, na naslovu Dol pri Borovnici 29, Borovnica, stoječi na parc. št. 327.S, vknjiženi v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Vrhniki, v vl. št. 1708, k.o. Borovnica, ki je last zastaviteljice Hren Aleksandre, stan. Dol pri Borovnici 29, Borovnica, zastavljena v korist kreditodajalke Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, MŠ 2211254, za zavarovanje denarne terjatve v višini 38.100 EUR, s pripadki.

AAA Zlata odličnost