Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006

Kazalo

SV 1071/06 Ob-36234/06 , Stran 9951
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-1071/06 z dne 14. 12. 2006, je bilo stanovanje št. 2 v izmeri 40,85 m2, v I. nadstropju večstanovanjske hiše v Velenju, Kardeljev trg 7, stoječe na parceli št. 2454/1, vpisane v vl. št. 2630 k.o. Velenje, last Borić Almire in Velenja, Kardeljev trg 8, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d., Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, v zavarovanje denarne terjatve v znesku 64.100 CHF s pripadki.

AAA Zlata odličnost