Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006

Kazalo

Ob-36230/06 , Stran 9945
V skladu z določili 599. člena ZGD-1 uprava družbe Žito prehrambena industrija, d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana in poslovodstvo družbe Dolenjske pekarne, Proizvodnja kruha, peciva, testenin in slaščic, d.o.o., Ločna 2, 8000 Novo mesto, obveščata delničarje družbe Žito prehrambena industrija, d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, da je bil pristojnemu Okrožnemu registrskemu sodišču v Ljubljani in Okrožnemu sodišču v Novem mestu dne 15. novembra 2006 predložen Aneks št. 1 k Pogodbi o pripojitvi, katere sestavni del je tudi notarski zapis Pogodbe o pripojitvi z dne 23. 6. 2006, ki sta ga uprava prevzemne družbe in poslovodstvo prevzete družbe sklenila v notarskem zapisu dne 15. novembra 2006. Pripojitev prevzete družbe Dolenjske pekarne, Proizvodnja kruha, peciva, testenin in slaščic, d.o.o., Ločna 2, 8000 Novo mesto k prevzemni družbi Žito prehrambena industrija, d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, se izvede po stanju na dan obračuna združitve, ki je 30. 6. 2006. V skladu z določili drugega odstavka 599. člena ZGD-1 uprava prevzemne družbe ne zahteva, da bi o soglasju za pripojitev odločala skupščina prevzemne družbe. Edini družbenik prevzete družbe Dolenjske pekarne, Proizvodnja kruha, peciva, testenin in slaščic, d.o.o., Ločna 2, 8000 Novo mesto, družba Žito, d.d. bo v sredo, dne 20. decembra 2006 sprejel ustrezne sklepe vezane na pripojitev. Skupščina prevzemne družbe mora odločati o soglasju za pripojitev, kolikor bi delničarji prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne družbe, v roku 1 meseca od dneva zasedanja skupščine prevzete družbe, ki je sprejela sklep o soglasju za pripojitev, zahtevali sklic skupščine prevzemne družbe. Glede na to, da je prevzemna družba imetnica 100% poslovnega deleža v osnovnem kapitalu prevzete družbe, se določila vezana na 3. in 4. točko drugega odst. 581. člena, prve in druge alinee 2. točke drugega odstavka 582. in 583. člena ZGD-1, v skladu z določili 599. člena ZGD-1, ne upoštevajo.

AAA Zlata odličnost