Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006

Kazalo

Ob-35670/06 , Stran 9933
Svet Zavoda Osnovne šole Mirana Jarca, Ipavčeva 1, Ljubljana, razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja/-ice. Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje skladno s 53., 145. in 43. členom (prehodnih določb) zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 in 64/01 – uradno prečiščeno besedilo). Izbrani kanidat/-ka bo imenovan/-a za mandatno dobo 5 let. Predvideni začetek dela 10. 3. 2007 oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju. Kandidati/-ke naj vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »za razpis ravnatelja/-ice, na naslov: OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva 1, l000 Ljubljana, v osmih dneh od dneva objave. Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana zadnji dan roka kot priporočena pošiljka. O izboru bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.

AAA Zlata odličnost