Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2006 z dne 1. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2006 z dne 1. 12. 2006

Kazalo

Ob-34242/06 , Stran 9421
Kandidat za člana nadzornega odbora mora izpolnjevati poleg zakonskih še naslednje pogoje: – najmanj VII. stopnja izobrazbe, – najmanj 8 let delovnih izkušenj na finančno – računovodskem področju, – ne sme biti v zakonski zvezi ali ožjem sorodstvu s člani mestnega sveta, županom, podžupanom ali direktorjem mestne uprave. Prednost imajo kandidati z nazivom pooblaščeni revizor po zakonu. Član nadzornega odbora ne more biti član mestnega sveta, župan, podžupan, član sveta ožjega dela MOL, direktor mestne uprave, delavec mestne uprave ter član poslovodstva organizacije, ki je uporabnik proračunskih sredstev. Mandat člana nadzornega odbora je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila: – Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat predloži fotokopijo diplome. – Kot dokazilo o najmanj osmih letih delovnih izkušenj kandidat predloži fotokopijo delovne knjižice in pisno potrdilo delodajalca oziroma dokazilo o delovnih izkušnjah na finančno – računovodskem področju. – Kandidat v prijavi na razpis predloži pisno izjavo, da ni v zakonski zvezi ali ožjem sorodstvu s člani mestnega sveta, županom, podžupanom ali direktorjem mestne uprave. Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti označeni kuverti: Mestna občina Ljubljana, Mestni svet – KMVVI, p.p. 25, 1001 Ljubljana, s pripisom »Razpis za imenovanje člana Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana«. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 30 dneh po izbiri. V besedilu javnega razpisa so uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. Morebitne dodatne informacije dobite vsak delovni dan od 10. do 13. ure na tel. 01/306-12-90.

AAA Zlata odličnost