Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2006 z dne 1. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2006 z dne 1. 12. 2006

Kazalo

SV 693/06 Ob-34065/06 , Stran 9416
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Škovrlj iz Ptuja, opr. št. SV 693/06 z dne 20. 11. 2006, je bila nepremičnina, ki še ni vpisana v zemljiški knjigi E Okrajnega sodišča na Ptuju, in sicer je to poslovni prostor v izmeri 20,59 m2, ki se nahaja v pritličju desno stanovanjske stavbe na Ptuju, Slomškova ulica 9, ki stoji na parc. št. 1099/1, pripisani k z.k. vl. št. 635 k.o. Ptuj, katerega lastnica na podlagi prodajne pogodbe z dne 11. 10. 2006, sklenjene s prodajalko Mestno občino Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, do celote je zastaviteljica Doroteja Veingerl, stanujoča Orešje 164, Ptuj, zastavljena v korist upnice Nove KBM d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 14.700 EUR s p.p.

AAA Zlata odličnost