Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2006 z dne 1. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2006 z dne 1. 12. 2006

Kazalo

SV 3142/2006 Ob-33912/06 , Stran 9415
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-3142/2006 z dne 24. 11. 2006, so bili poslovni prostori v poslovni stavbi na Slovenski c. 55, Ljubljana, v pritličju z vhodom s stopnišča v izmeri 54,30 m2, poslovnih prostorov v prvi medetaži v izmeri 497,90 m2, poslovnih prostorov v drugi medetaži v izmeri 481 m2, vse stoječe na parc. št. 2435/1, 2435/2, 2435/3, 2436, 2437 in 2434/1 k.o. Ajdovščina, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih zgradbe, v lasti Finnal NF d.o.o., Kolodvorska ul. 7, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z dne 19. 12. 2003, sklenjene s prodajalko SKB banko d.d. Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje denarne terjatve v višini 250.000 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost