Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2006 z dne 1. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2006 z dne 1. 12. 2006

Kazalo

Št. 110-36/2006-1 Ob-33568/06 , Stran 9402
Upravna enota Postojna objavlja prosto strokovno tehnično delovno mesto: član izpitne komisije za voznike motornih vozil Izpitnega centra Postojna. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj višja strokovna izobrazba, – najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj, – znanje uradnega jezika. Na delovnem mestu se opravljajo naslednje naloge: – ocenjevanje in preizkušanje znanja kandidatov za voznike pri opravljanju vozniškega izpita. Poleg navedenih pogojev ter splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati za navedeno strokovno tehnično delovno mesto izpolnjevati tudi pogoje iz 173. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1-UPB3, Ur. l. RS, št. 25/06): – najmanj dve leti dela kot učitelj vožnje v avtošoli; – je telesno in duševno zmožen za to delo; – ima veljavno vozniško dovoljenje za voznika vozil kategorij, za katere ocenjuje kandidate za voznike; – ima veljavno dovoljenje za učitelja vožnje najmanj kategorije B; – opravljen preizkus usposobljenosti pred komisijo po programu, ki ga določi minister, pristojen za notranje zadeve, za kategorijo, za katero bo ocenjeval kandidate za voznike. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti izjave o izpolnjevanju pogojev: – pisno izjavo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova na kateri je bila izobrazba pridobljena; – pisno izjavo o številu let oziroma mesecev delovnih izkušenj v zahtevani stopnji izobrazbe, ki se štejejo v delovno dobo; – izjavo o izpolnjevanju pogojev 173. člena ZVCP-1. Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi izjav predloženih k prijavi in na podlagi razgovora s kandidati. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v postopek izbire. Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo se opravljala terensko na območju upravnih enot Postojna, Idrija, Ilirska Bistrica, Sežana, Kočevje, Ribnica ter na Izpitnem centru Upravne enote Postojna, Volaričeva 5, 6230 Postojna. Delovni čas je razporejen med 6. in 22. uro skladno z razporedom dela. Pisne prijave z zgoraj naštetimi izjavami o izpolnjevanju pogojev, naj kandidati pošljejo v roku 8 dni od dneva javne objave na naslov: Upravna enota Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, ``za razpis IC``. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili s sklepom v 8 dneh po opravljenem postopku. Dodatne informacije o izvedbi tega razpisa dobite na tel. 05/72-80-630 (Armida Bavec).

AAA Zlata odličnost