Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2006 z dne 1. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2006 z dne 1. 12. 2006

Kazalo

Ob-33287/06 , Stran 9392
V skladu z 58. členom Zakona o javni uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) in Statutom Občine Lovrenc na Pohorju, župan Občine Lovrenc na Pohorju objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: svetovalec – za družbene dejavnosti. Kandidat/ka do delo opravljal v uradniškem nazivu svetovalec, v prostorih Občine Lovrenc na Pohorju. Opis dela: – vodenje evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi, – vodenje upravnih postopkov na 1. stopnji, – pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, – priprava javnih naročil za področje družbenih dejavnosti, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov. Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati: – državljanstvo RS, – znanje uradnega jezika, – da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: 1. univerzitetna izobrazba družboslovne smeri, 2. državni izpit iz javne uprave, 3. strokovni izpit iz upravnega postopka, 4. najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe. K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila: – izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, – izjavo kandidata/ke, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Lovrenc na Pohorju pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter, da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. V naziv se lahko izjemoma imenuje posameznik, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave ali strokovnega izpita iz upravnega postopka, pot pogojem, da ga opravi v roku enega leta, sicer se imenovanje v naziv razveljavi. Pisne prijave pošljejo kandidati v osmih dneh po objavi natečaja na naslov: Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju, z oznako »javni natečaj za delovno mesto svetovalec za« družbene dejavnosti. Informacije dobite na tel. 02/63-00-551 pri Zajc-Kvas Zorici. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje. O izbiri oziroma ne izbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku, izdan sklep v 30 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj. Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom in s poskusnim delom, ki za svetovalce traja 5 mesecev.

AAA Zlata odličnost