Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

SV 847/2006 Ob-33325/06 , Stran 9223
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o zavarovanju denarne terjatve notarke Danice Hojs iz Gornje Radgone z dne 22. 11. 2006, opr. št. SV 847/2006, je stanovanje v prvi etaži stanovanjske hiše Trg svobode 11, Gornja Radgona, ki je vpisano pri vložni številki 495 katastrska občina Gornja Radgona, identifikacijska številka dela stavbe 926, stanovanje št. 5 E.24 v skupni izmeri 55,81 m2 ter solastniški delež na skupnih delih in napravah ter funkcionalnem zemljišču, last dolžnice Milene Senekovič do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 15. 10. 1993, št. 84/93 in notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz Murske Sobote, sporazuma o razdelitvi skupnega premoženja z dne 7. 11. 2006, opr. št. SV 1014/06, zastavljeno v zavarovanje denarne terjatve v znesku 53.250 CHF, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za CHF na dan črpanja kredita, znižanega za enkratno nadomestilo za obdelavo kreditnega zahtevka v višini 34.000 SIT, obrestna mera je seštevek veljavnega 12-mesečnega Liborja in obrestne marže v višini 1,95% p.a., kar znaša na dan 16. 11. 2006 skupaj 4,10% p.a, efektivna obrestna mera za najeti kredit po tej pogodbi znaša 4,19% p.a., kreditojemalec bo vrnil kredit skupaj z obrestmi v 360 mesečnih anuitetah v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, banka določi mesečno anuiteto na podlagi črpanega zneska kredita, pripisanih obresti za čas črpanja kredita, odplačilne dobe in obrestne mere. Predviden znesek mesečne anuitete znaša na dan priprave pogodbe 260 CHF. Anuitete zapadejo v odplačilo vsak zadnji dan v mesecu. Prva mesečna anuiteta zapade v plačilo dne 31. 12. 2006, zadnja pa 30. 11. 2036, zastavljeno z vsemi stroški in pripadki kot to določa neposredno izvršljivi notarski zapis sporazuma o zavarovanju kredita.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti