Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

SV 1846/06 Ob-33156/06 , Stran 9223
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 1846/06 z dne 17. 11. 2006, je dvosobno stanovanje št. 2, v izmeri 63,20 m2, v drugem nadstropju poslovno-stanovanjske stavbe na naslovu Stritarjeva ulica 8, Kranj, stoječe na parc. št. 280/11 k.o. Kranj, last zastaviteljice Danice Vuković, Turjaško naselje 12, Kočevje, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene 3. 11. 2006 s prodajalko Bredo Milič, Kovorska cesta 15, Tržič, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična številka 2211254, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 48.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan plačila, z letno obrestno mero v višini 3–mesečnega Euriborja in pribitka v višini 3% ter z zapadlostjo glavnice terjatve dne 1. 12. 2026.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti