Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

SV 558/06 Ob-33150/06 , Stran 9222
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Pavlina iz Krškega, Ckž št. 9, opr. št. SV-558/06 z dne 20. 11. 2006, je bilo stanovanje št. 1 v pritličju skupaj s kletjo in drvarnico v skupni izmeri 54,40 m2, ki se kot posamezni deli nahajajo v stanovanjski stavbi v Krškem, Prešernova cesta 4, stoječi na parc. št. 197/3 S k.o. Stara vas, z identifikacijsko št. 1, Okrajnega sodišča v Krškem, last zastaviteljice Zadnik Lidije, roj. 3. 7. 1977, EMŠO 0307977505192, stan. Češča vas 9, 8000 Novo mesto, v deležu do 1/1, na podlagi prodajne pogodbe z dne 2. 11. 2006 in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 16. 11. 2006, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, z matično št. 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 50.161 CHF glavnice, s pogodbeno obrestno mero v višini 3-mesečni Libor za CHF + 1,95% letno, ki je spremenljiva, ev. zamudnimi obrestmi ter ostalimi stroški in pripadki, z dobo vračanja glavnice in obresti v 240 mesečnih anuitetah, od katerih prva zapade v plačilo 18. 1. 2007 zadnja pa 18. 12. 2026.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti