Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

SV 1626/06 Ob-33137/06 , Stran 9221
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 1626/06, je bilo stanovanje, ki v času sklenitve tega notarskega zapisa še ni vknjiženo v zemljiško knjigo kot etažna lastnina, in sicer dvosobno stanovanje št. 5 v izmeri 51,30 m2, v 1. nadstropju stanovanjskega bloka Zoisova ulica 11, Kranj, ki stoji na parc. št. 928/15, k.o. Kranj, last Jastne Pfeifer do celote, zastavljeno v korist banke Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka, za zavarovanje denarne terjatve v višini 203.950 CHF v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan vračila kredita s pp.