Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

Št. 131/2006 Ob-33039/06 , Stran 9203
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB2) Informacijski pooblaščenec, Vošnjakova 1, Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo naslednjih prostih delovnih mest: I. Svetovalec Pooblaščenca II Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetno izobrazbo pravne smeri; – najmanj dve leti delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Svetovalec Pooblaščenca II opravlja naslednje naloge: – zahtevnejša strokovna opravila, – izvajanje zahtevnejših preiskovalnih opravil, – izdelava poročil, predlogov in mnenj Pooblaščenca, – reševanje drugih vlog, – opravljanje drugih zahtevnih opravil iz pristojnosti Pooblaščenca, – druga dela in naloge po nalogu Pooblaščenca. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalec Pooblaščenca II opravljal v nazivu podsekretar, z možnostjo napredovanja v naziv sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Informacijskega pooblaščenca na Vošnjakovi 1 v Ljubljani. II. Raziskovalec Pooblaščenca Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetno izobrazbo pravne, upravne ali družboslovne smeri; – najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Raziskovalec Pooblaščenca opravlja naslednje naloge: – iskanje, zbiranje, pregledovanje in proučevanje pravnih podlag v zvezi s pritožbami, pobudami, inšpekcijskim nadzorstvom, – izdelava osnutkov poročil, mnenj in predlogov, – priprava analiz in zbiranje informacij, – opravljanje drugih strokovnih del iz pristojnosti Pooblaščenca, – proučevanje pritožb, – reševanje drugih vlog, – pisanje odgovorov na vloge, – sprejemanje strank, – druga dela in naloge po nalogu Pooblaščenca. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu raziskovalec Pooblaščenca opravljal v nazivu svetovalec I, z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec III in višji svetovalec II. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Informacijskega pooblaščenca na Vošnjakovi 1 v Ljubljani. III. Raziskovalec Pooblaščenca – pripravnik Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetno izobrazbo pravne, upravne ali družboslovne smeri; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Raziskovalec Pooblaščenca – pripravnik bo opravljal naslednje naloge: – usposabljanje za opravljanje državnega izpita iz javne uprave in za samostojno opravljanje naslednjih nalog: – iskanje, zbiranje, pregledovanje in proučevanje pravnih podlag v zvezi s pritožbami, pobudami, inšpekcijskim nadzorstvom, – izdelava osnutkov poročil, mnenj in predlogov, – priprava analiz in zbiranje informacij, – opravljanje drugih strokovnih del iz pristojnosti Pooblaščenca, – proučevanje pritožb, – reševanje drugih vlog, – pisanje odgovorov na vloge, – sprejemanje strank, – druga dela in naloge po nalogu Pooblaščenca. Z izbranim kandidatom za delovno mesto raziskovalec Pooblaščenca – pripravnik bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas trajanja pripravništva (10 mesecev), s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Informacijskega pooblaščenca na Vošnjakovi 1 v Ljubljani. IV. Prijava na delovno mesto mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (razen pri delovnem mestu pod tč. III., za katerega se delovne izkušnje ne zahtevajo), 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Informacijskemu pooblaščencu pridobitev podatkov iz prejšnje točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Pri izbranih kandidatih za delovni mesti pod tč. I. in II. se bo preverjalo, ali imata opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek. V. Delovne izkušnje Pri delovnih mestih pod točko I. in II. se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. VI. Kako in kam vložiti prijavo Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj – s pripisom delovnega mesta, na katerega se prijavlja (npr. Svetovalec Pooblaščenca)«, na naslov: Informacijski pooblaščenec, Vošnjakova 1, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Rok za prijavo začne teči z objavo v Uradnem listu RS. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja dajeta Kristina Kotnik Šumah, tel. 01/230-762 ali mag. Sanja Vraber, tel. 01/230-97-34. V tem besedilu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti