Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

Št. 110-75/2006 Ob-32979/06 , Stran 9201
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB2) Republika Slovenija, Upravna enota Piran objavlja javni natečaj za delovno mesto pripravnika, z namenom usposabljanja za opravo državnega izpita iz javne uprave. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoko strokovno izobrazbo pravne ali upravne smeri; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – znanje italijanskega jezika na višji ravni; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Prednost pri izbiri bodo imeli univerzitetni diplomirani pravniki. Zaželeno je poznavanje dela z računalnikom. Pripravnik se bo usposabljal za vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji s področja dela oddelka za okolje in prostor. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; 2. potrdilo o znanju italijanskega jezika (potrdilo pristojne institucije o višji ravni znanja italijanskega jezika ali dokazilo o verificiranem programu izobraževanja, ki je zajemal osem let italijanski jezik); 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje RS, Upravni enoti Piran pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom. Delo se bo opravljalo v Luciji, Obala 114a. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo z zgoraj naštetimi dokazili o izpolnjevanju pogojev v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj – pripravnik«, in sicer v roku 8 dni po dnevu objave javnega natečaja, po pošti na naslov: RS, Upravna enota Piran, Lucija, Obala 114a, 6320 Portorož, ali po elektronski poti na: ue.piran@gov.si. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite po tel. 05/67-10-404 (Mateja Minić Debernardi). Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti