Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

Su 20/2006-10 Ob-32828/06 , Stran 9200
Republika Slovenija Okrajno sodišče v Ljubljani na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB, v nadaljevanju: ZJU) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta za nedoločen čas višji svetovalec v pravosodju – višji svetovalec v finančno računovodski službi (eno delovno mesto). Delovno mesto višji svetovalec v pravosodju je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu višji svetovalec v pravosodju II in višji svetovalec v pravosodju I, izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec v pravosodju II. V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Opis del in nalog: – odgovornost za pravilno vodenje poslovnih knjig (vodenje glavne knjige), – računovodska kontrola pravilnosti knjigovodske dokumentacije ter knjiženje v poslovne knjige (sistem MFERAC), – priprava računovodskih izkazov in pojasnil k računovodskim izkazom, odgovornost za pravilnost in resničnost računovodskih izkazov in pojasnil ter odgovornost za sestavo letnega poročila, – sprotno informiranje in priprava podatkov o porabi proračunskih sredstev, glede na posamezno vrsto stroška in glede na preobremenitve, – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv. Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta: – visoka ali univerzitetna izobrazba ekonomske smeri, – najmanj šest let delovnih izkušenj. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Drugi posebni pogoji in funkcionalna znanja: – opravljen državni izpit iz javne uprave, – opravljen izpit iz Sodnega reda, – poznavanje dela z računalnikom. Skladno z 89. členom ZJU lahko na razpisano delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave in izpita Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedena izpita opravili najkasneje v letu dni od imenovanja v naziv. Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, določene v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB) ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava ter pogoje, določene v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB, v nadaljevanju: ZJU): – državljanstvo Republike Slovenije; – znanje slovenskega jezika; – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednje izjave oziroma dokazilo: – fotokopijo diplome oziroma dokazila o pridobljeni izobrazbi; – pisno izjavo, da je državljan Republike Slovenije, – pisno izjavo o znanju uradnega jezika, – pisno izjavo o doseženi delovni dobi; – pisno izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma, da strokovnega izpita nima; – pisno izjavo o opravljenem izpitu iz poznavanja določil Sodnega reda oziroma, da izpita nima; – pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – pisno izjavo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. – pisno izjavo o privolitvi kandidata, kolikor bo izbran, za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc na podlagi 139. člena Zakona o upravnem postopku. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo. Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom in s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrajnega sodišča v Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo z življenjepisom v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji svetovalec v finančno-računovodski službi`` na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, kadrovska služba, Tavčarjeva 9, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Kandidati bodo pisno obveščeni v 15 dneh po odločitvi o izbiri. Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti