Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

Št. 1100-68/2006 Ob-32819/06 , Stran 9198
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih – ZJU-UPB2 (Ur. l. RS, št. 32/06) Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, objavlja javni natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest v Davčni upravi RS, na Generalnem davčnem uradu 1. podsekretar/-ka Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem smer informatika, ekonomija ali druga ustrezna smer, – 7 let delovnih izkušenj za najnižji naziv – podsekretar/-ka, ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru opravljenega magisterija, doktorata oziroma zaključenega specialističnega študija. Posebni pogoji in dodatna znanja: – državni izpit iz javne uprave, – izpit za preizkušenega revizorja informacijskega sistema, – osnovna raven znanja angleškega, nemškega ali francoskega jezika. Kratek opis dela: – vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah, – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih zahtevnejših gradiv ter informacij s področja informacijske tehnologije in informacijske varnosti, – spremljanje razvoja in nadziranja informacijske tehnologije, – ocena učinkovitosti razvojnih projektov in svetovanje pri prenovah poslovnih procesov, – preprečevanje zlorab, poneverb, kraj in razkritij poslovnih skrivnosti. na Davčnem uradu Ljubljana, Izpostava Domžale 2. davčni/-a kontrolor/-ka v referatu za kontrolo, odmero in obračun davkov in drugih dajatev Pogoji za opravljanje dela: – najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri, – 2 leti delovnih izkušenj za najnižji naziv – višji/-a kontrolor/-ka III. Posebni pogoji in dodatna znanja: – strokovni upravni izpit, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga. Opis nalog: – kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti vlaganja davčnih napovedi in davčnih obračunov in ostalih nalog s področja kontrole in odmere, – vodenje posebnega ugotovitvenega postopka za določitev davčne osnove in odmere davkov in drugih obveznosti, – vodenje obnov postopkov v zvezi z vračili davkov in drugih dajatev, – vodenje za zahtevnih upravnih in davčnih postopkov, – vodenje prekrškovnega postopka in izdaja plačilnega naloga. na Davčnem uradu Ljubljana, Izpostava Ljubljana Vič Rudnik 3. davčni/-a kontrolor/-ka v referatu za kontrolo, odmero in obračun davkov in drugih dajatev Pogoji za opravljanje dela: – najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri, – 2 leti delovnih izkušenj za najnižji naziv – višji/-a kontrolor/-ka III. Posebni pogoji in dodatna znanja: – strokovni upravni izpit, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga. Opis nalog: – kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti vlaganja davčnih napovedi in davčnih obračunov in ostalih nalog s področja kontrole in odmere, – vodenje posebnega ugotovitvenega postopka za določitev davčne osnove in odmere davkov in drugih obveznosti, – vodenje obnov postopkov v zvezi z vračili davkov in drugih dajatev, – vodenje za zahtevnih upravnih in davčnih postopkov, – vodenje prekrškovnega postopka in izdaja plačilnega naloga. Kandidat/-ka, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Strokovni izpit iz upravnega postopka oziroma preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga mora kandidat/-ka opraviti pred pridobitvijo pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem postopku oziroma za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga. Z izbranimi javnimi uslužbenci bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln delovni čas s predvidenim 2-mesečnim poskusnim delom za delovni mesti pod št. 2 in 3. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta: – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. K prijavi morajo kandidati/-ke priložiti naslednje: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. pisno izjavo o doseženih delovnih izkušnjah, 3. pisno izjavo, da je državljan Republike Slovenije, 4. pisna izjava o osnovni ravni znanja angleškega, nemškega ali francoskega jezika (za delovno mesto pod št. 1), 5. pisno izjavo o opravljenem izpitu za preizkušenega revizorja informacijskega sistema (za delovno mesto pod št. 1), 6. pisno izjavo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, 7. pisno izjavo, da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 8. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Davčni upravi RS pridobitev podatkov iz 6. in 7. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo. Formalno nepopolne prijave, ki ne bodo vsebovale vseh zahtevanih izjav, se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04, 57/05, 93/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Prijave pošljite v 8 dneh od objave na naslov, kjer se bo delovno mesto opravljalo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom: – pod št. 1: DURS, GDU, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana ali na gp.durs-gdu@gov.si, – pod št. 2: DURS, DU Ljubljana, Izpostava Domžale, Ljubljanska cesta 72a, 1230 Domžale ali na gp.durs-lj@gov.si, – pod št. 3: DURS, DU Ljubljana, Izpostava Ljubljana Vič Rudnik, Trg Mladinskih delovnih brigad 14, 1001 Ljubljana ali na gp.durs-lj@gov.si. Neizbrane kandidate/-ke bomo o neizbiri obvestili v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Na ovojnico pripišite »za javni natečaj« in navedite delovno mesto. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja se lahko obrnete na naslednje osebe na davčnih uradih: – pod št. 1: Špela Povše, tel. 01/478-29-53, – pod št. 2-3: Marjana Obermajer, tel. 01/474-42-85.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti