Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

Št. 65/06 Ob-32818/06 , Stran 9198
Na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06), 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02-69/06) in na podlagi tretjega odstavka 20. člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04) Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, Ulica talcev 24, 2000 Maribor, objavlja eno prosto delovno mesto: – višjega pravosodnega svetovalca (strokovnega sodelavca) – 1 prosto uradniško delovno mesto z delovnim razmerjem za določen čas. Naloge se lahko opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I. Kandidati morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje za zasedbo navedenega delovnega mesta: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – najmanj 2 leti delovnih izkušenj. Drugi posebni pogoji in funkcionalna znanja: – pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit, – znanje uradnega jezika, – znanje enega od svetovnih jezikov, – poznavanje dela z računalnikom. Poleg navedenih pogojev, morajo kandidati izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava. Prav tako mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje: – da je državljan Republike Slovenije, – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev ter dodatnih znanj, priložiti še naslednje izjave oziroma dokazila: – fotokopijo diplome, – fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu, – pisno izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije, – pisno izjavo kandidata o doseženi delovni dobi, – pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in – pisno izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Za pridobitev podatkov iz pete in šeste alineje, ki so predpogoj za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev, je potrebna pisna privolitev kandidata; v primeru, da kandidat z vpogledom v podatke ne soglaša, mora zahtevane podatke pridobiti in priložiti sam (peti odstavek 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, Ur. l. RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo). Podatke iz četrte alineje bomo pridobili v skladu s tretjim odstavkom 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas, in sicer za nadomeščanje začasno odsotne javne uslužbenke, s polnim delovnim časom ter z možnostjo kasnejše sklenitve delovnega razmerja za nedoločen čas. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru, Ulica talcev 24, Maribor. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave, s kratkim življenjepisom in zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi na naslov: Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, Ulica talcev 24, Maribor. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo. Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v 15 dneh po opravljenem postopku izbire. Informacije o objavljenem prostem delovnem mestu dobite na tel. 02/234-87-26. V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti