Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

Št. 032-24/2006 Ob-32764/06 , Stran 9198
Na podlagi 36. člena ZUJIK (Ur. l. RS, št. 96/02), 6. člena Odloka o ustanovitvi Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec (Ur. l. RS, št. 56/02) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec razpisuje prosto delovno mesto direktorja/direktorice Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec. Za direktorja/direktorico Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec je lahko imenovan/-a kandidat/-ka, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje: – da ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri, – da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih, – da pozna področja dejavnosti muzeja, – da aktivno obvlada en svetovni jezik. Poleg splošnih dokazil morajo kandidati/-ke k prijavi predloži še naslednje: – overjeno fotokopijo dokazila o izobrazbi, – potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki ni starejše od treh mesecev (potrdilo pristojnega sodišča), – progama dela in razvoja Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec v naslednjem mandatnem obdobju. Mandat direktorja/direktorice traja pet let. Direktor opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami naj kandidati/-ke pošljejo v petnajstih dneh od objave razpisa, v zaprtih ovojnicah s pripisom »Ne odpiraj – za razpis direktorja Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec« na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. O izbiri bodo kandidati/-ke obveščeni v osmih dneh po imenovanju pristojnega organa.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti