Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

Ob-32642/06 , Stran 9197
Na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2; v nadaljevanju: ZJU) Vrhovno državno tožilstvo RS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto: strojepisec V/I (m/ž) – 1 mesto v Stojepisnici na Vrhovnem državnem tožilstvu RS. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – srednjo strokovno izobrazbo, – izpit iz državnotožilskega reda, – izpit iz ravnanja z dokumentarnim gradivom, – znanje uporabe računalniških programov, – najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj. Izpit iz državnotožilskega reda in izpit iz ravnanja z dokumentarnim gradivom bo moral izbrani kandidat opraviti v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Poleg navedenih pogojev, mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava. Delovno področje: – pisanje zahtevnejših vlog in drugih pisanj po diktatu, prepisu, nareku, – urejanje spisov in priprava pisanj za odpremo, – opravljanje zahtevnejših administrativnih del, – druge naloge po odredbi. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Vrhovnemu državnemu tožilstvu RS, ki objavlja prosto delovno mesto, pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom po uspešno opravljenem preizkusu znanja iz strojepisja. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Vrhovnega državnega tožilstva RS v Ljubljani, na Dunajski cesti 22. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za prosto STD pod zap. št. 18« na naslov: Vrhovno državno tožilstvo RS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, in sicer do 4. 12. 2006. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: DTRS@dt-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni po objavi prostega delovnega mesta. Dodatne informacije glede objavljenega prostega delovnega mesta dobite pri vodji skupne službe za kadrovske zadeve na Vrhovnem državnem tožilstvu RS, tel. 01/434-19-28.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti