Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

Ob-32641/06 , Stran 9197
Na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2; v nadaljevanju: ZJU) Vrhovno državno tožilstvo RS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto: programer aplikacij I (m/ž) – 1 mesto v Pravno-informacijskem centru na Vrhovnem državnem tožilstvu RS. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem računalniške smeri, – najmanj osem let delovnih izkušenj, – izpit iz državnotožilskega reda, – znanje enega od svetovnih jezikov, – zaželeno poznavanje operacijskih sistemov: Windows 2000 Professional in Windows XP, – zaželeno poznavanje programskih jezikov: VB ali VBA, MS SQL, Java, – zaželeno poznavanje programov: Office, MS Access, Lotus Notes, WSUS, NOVELL, – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Izpit iz državnotožilskega reda bo moral izbrani kandidat opraviti v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovno področje: – načrtovanje in razvijanje aplikativnih rešitev, – uvajanje, vzdrževanje in dograjevanje aplikativnih rešitev, – sodelovanje pri razvijanju programske računalniške opreme, – priprava in izvedba različnih oblik usposabljanja uporabnikov, – priprava in izvedba rednih in izrednih obdelav podatkov, vzdrževanje in upravljanje strojne in programske opreme in drugo. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Vrhovnemu državnemu tožilstvu RS, ki objavlja prosto delovno mesto, pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Vrhovnega državnega tožilstva RS v Ljubljani, na Dunajski cesti 22. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04-10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za prosto STD pod zap. št. 12« na naslov: Vrhovno državno tožilstvo RS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, in sicer do 4. 12. 2006. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: DTRS@dt-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po objavi prostega delovnega mesta. Dodatne informacije glede objavljenega prostega delovnega mesta dobite pri vodji skupne službe za kadrovske zadeve na Vrhovnem državnem tožilstvu RS, tel. 01/434-19-28.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti