Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

Ob-32640/06 , Stran 9196
Na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2; v nadaljevanju: ZJU) Vrhovno državno tožilstvo RS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta notranji revizor – svetnik v pravosodju (vodja) – 1 mesto v Notranjerevizijski službi na Vrhovnem državnem tožilstvu RS. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem ekonomske smeri, – najmanj sedem let delovnih izkušenj, – izpit za državnega notranjega revizorja ali preizkušenega državnega notranjega revizorja, – državni izpit iz javne uprave, – izpit iz državnotožilskega reda, – znanje enega od svetovnih jezikov, – poznavanje dela z računalnikom, – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Izpit iz državnotožilskega reda bo moral izbrani kandidat ravno tako opraviti v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovno področje: – vodenje službe za notranjo revizijo, – priprava strokovnih in drugih organizacijskih gradiv ter navodil službe, – opravljanje najzahtevnejših strokovnih del skladno s predpisi, ki urejajo postopek revidiranja, – dolgoročno načrtovanje revizij, – določitev revizijskih tehnik in metod vzorčenja, – določanje revizijskih ciljev, – svetovanje vodstvu glede poslovanja državnih tožilstev in drugo. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je izobrazba pridobljena, 2. izjavo o opravljenem izpitu za državnega revizorja ali preizkušenega državnega notranjega revizorja, 3. izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, 4. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 5. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 6. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Vrhovnemu državnemu tožilstvu RS, ki objavlja javni natečaj, pridobitev podatkov iz 5. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu notranji revizor opravljal v nazivu svetnik v pravosodju II z možnostjo napredovanja v naziv svetnik v pravosodju I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Vrhovnega državnega tožilstva RS v Ljubljani, na Dunajski cesti 22. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04-10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj« na naslov: Vrhovno državno tožilstvo RS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana in sicer do 4. 12. 2006. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: DTRS@dt-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje vodja skupne službe za kadrovske zadeve na Vrhovnem državnem tožilstvu RS, tel. 01/434-19-28.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti