Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

Su 010602/2006-491 Ob-32629/06 , Stran 9195
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v Novi Gorici, Kidričeva 14, Nova Gorica, objavlja prosto delovno mesto višje(ga) pravosodne(ga) svetovalke(ca) – strokovne(ga) sodelavke(ca) za nedoločen čas s polnim delovnim časom 40 ur tedensko ter poskusno dobo 3 mesecev. Opis del in nalog: – proučevanje zadev, ki mu jih dodeli sodnik, pripravljanje strokovnih podlag za sprejem odločitev, pripravljanje odločitev, pripravljanje obrazložitev odločitev, – spremljanje in proučevanje prakse tujih sodišč ter tuje strokovne literature, – sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik, zaslišanje strank, prič in izvedencev po naročilu sodnika v posameznih zadevah izven glavne obravnave, opravljanje priprav na glavno obravnavo, vodenje obravnav, – izvrševanje zadev uprave organa, – vodenje in koordiniranje dela osebja organa, – priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil organa, – opravljanje najzahtevnejših strokovnih del skladno s predpisi, ki urejajo postopek na posameznem področju in materialnimi predpisi, – sprejem odločitev in priprava strokovnih podlag za najpomembnejše odločitve na področju delovanja organa, – priprava pomembnejših poročil, analiz in informacij, strokovnih referatov, pravnih mnenj in vlog, – opravljanje drugih strokovnih del po odredbi predsednika sodišča, vodje oddelka ali sodnika, – izdelava osnutkov sodnih odločb. Uradnik opravlja dela v uradniškem nazivu: – višji pravosodni svetovalec III. Zahtevani pogoji: – univerzitetna izobrazba pravne smeri z opravljenim pravniškim državnim izpitom (VII. stopnja izobrazbe), – 2 leti delovnih izkušenj, – poznavanje dela z računalnikom, – da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – slovensko državljanstvo. Kandidati/kandidatke morajo prijavi predložiti sledeča dokazila: – fotokopijo diplome, – potrdilo o delovnih izkušnjah, – fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu, – fotokopijo osebnega dokumenta, – potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen, – potrdilo, da zoper kandidata ni bila vložena pravnomočna obtožnica. Prijave z dokazili naj kandidati/kandidatke pošljejo v Urad predsednika Okrajnega sodišča v Novi Gorici, Kidričeva 14, 5000 Nova Gorica. Rok za prijavo je 8 dni po objavi v Uradnem listu RS. Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o izbiri obveščeni pisno v roku 8 dni po opravljenem izbirnem postopku. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri Tamari Komac, svetovalki v pravosodju Okrožnega sodišča v Novi Gorici, tel. 05/335-16-76.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti