Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

Su 010601/06 Ob-32627/06 , Stran 9195
Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02), 22. in 23. člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04) Okrajno sodišče v Mariboru objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto pravosodni sodelavec (vodja vpisnikov). 1. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče v Mariboru, Sodna ul. 14, 2503 Maribor. 2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen čas s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom. 3. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivih: – pravosodni sodelavec I, – pravosodni sodelavec II, – pravosodni sodelavec III. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu pravosodni sodelavec III. 4. Pogoji za opravljanje dela: – srednja ali srednja strokovna izobrazba družboslovne smeri, – strokovni upravni izpit, – izpit iz Sodnega reda, – znanje strojepisja, – delovne izkušnje: najmanj 3 leta 6 mesecev, – poznavanje dela z računalnikom. Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02): – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. 5. Kandidati morajo k svoji vlogi priložiti še naslednje izjave: – pisno izjavo o pridobljeni izobrazbi, – pisno izjavo o opravljenem izpitu iz poznavanja določil Sodnega reda, – pisno izjavo o opravljenem strokovnem upravnem izpitu, – pisno izjavo o doseženi delovni dobi, – pisno izjavo o državljanstvu Republike Slovenije, – pisno izjavo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – pisno izjavo kandidata, da soglaša z varnostnim preverjanjem. Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv. Na uradniško delovno mesto lahko kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega izpita iz Sodnega reda in strokovnega upravnega izpita, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedena izpita opravili najkasneje v letu dni od imenovanja v naziv. Pisne prijave, skupaj s pisnimi izjavami o izpolnjevanju navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v roku osmih dni po objavi na naslov: Okrajno sodišče v Mariboru, Urad predsednice, Sodna ulica 14, 2503 Maribor, z oznako »javni natečaj«. Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri. Izbranemu kandidatu, ki bo izbran na prosto uradniško delovno mesto bo izdan sklep o izbiri, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel. 02/234-73-23.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti