Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

Ob-32504/06 , Stran 9194
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB2), objavlja Občina Sevnica javni natečaj za prosti delovni mesti v občinski upravi: 1. Svetovalec v oddelku za gospodarstvo Občinske uprave Občine Sevnica. Za delovno mesto svetovalca je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih: – svetovalec III, – svetovalec II, – svetovalec I. Sprejeti/-a kandidat/-ka bo naloge izvrševal/-a v nazivu svetovalec III. Sprejeti/-a kandidat/-ka bo sklenil delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delovne naloge: – priprava analiz, informacij, poročil in drugih gradiv s področja vseh občinskih investicij in razvoja, – izvajanje nalog s področja javnih naročil, preverjanje skladnosti dokumentov (računov, pogodb, naročilnic...) z zakonskimi določili, – sodelovanje pri pripravi razvojnih programov občine, – spremljanje uradnih objav, razpisov in natečajev za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine. Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, – najmanj visoka izobrazba tehnične smeri, – državni izpit iz javne uprave, – usposobljenost za delo z osebnim računalnikom, – vozniški izpit B kategorije. Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoj izpolniti v letu dni po sklenitvi delovnega razmerja. 2. Pripravnik – referent vložišča za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v splošni službi Občinske uprave Občine Sevnica. Sprejeti/-a kandidat/-ka bo sklenil delovno razmerje za določen čas, za čas opravljanja pripravništva 10 mesecev, s polnim delovnim časom. Delovne naloge: – izvajanje strokovnih, organizacijskih in administrativnih nalog vložišča občinske uprave, – izvajanje strokovnih, organizacijskih in administrativnih nalog v zvezi z vhodno in izhodno pošto občinske uprave, – izvajanje strokovnih, organizacijskih in administrativnih nalog glavnega arhiva občinske uprave, – izvajanje opravil telefonskega sprejemanja in oddajanja klicev, – koordiniranje uporabe poslovnih prostorov občine, – evidentiranje dnevnih odsotnosti delavcev občinske uprave zaradi službenih, privatnih izhodov in dopustov. Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj srednja ekonomska ali upravna smer, – usposobljenost za delo z osebnim računalnikom, – vozniški izpit B kategorije. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati: – državljanstvo Republike Slovenije, – aktivno znanje slovenskega jezika, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome, – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – potrdilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, – fotokopijo iz delovne knjižice ali druga ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah, – potrdilo ali izjavo kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, – potrdilo pristojnega sodišča ali izjavo kandidata o tem, da zoper njega ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidatki/-ke pošljejo na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica. Rok za prijavo je osem dni od dneva objave javnega natečaja. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Kandidati/-ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Vse dodatne informacije dobite na tel. 07/81-61-212 pri Zvonetu Košmerlu, direktorju občinske uprave.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti