Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

Št. 7300004440-1 Ob-32984/06 , Stran 9188
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: 1. Poslovni prostor Hrastnik, Cesta 1. maja 56, v izmeri 130,36 m2, za izklicno ceno 14,220.000 SIT. 2. Poslovni prostor Beltinci – mansarda, Ul. Štefana Kovača 2, v izmeri 119,44 m2, za izklicno ceno 16,659.200 SIT. 3. Poslovni prostor Šentjernej, Trg Gorjanskega bataljona 8, v izmeri 75,16 m2, za izklicno ceno 13,870.000 SIT. 4. Poslovni prostor Hajdina, Zgornja Hajdina 39, v izmeri 31 m2, za izklicno ceno 3,027.000 SIT. 5. Poslovni prostor in nezasedeni stanovanji Zg. Kungota 8a, poslovni prostor, v izmeri 106,09 m2, s pripadajočim deležem na zemljišču, v izmeri 486 m2 in dve nezasedeni stanovanji, v izmeri 41,02 in 57,28 m2, vse skupaj za izklicno ceno 29,909.184 SIT. 6. Poslovni prostor Mislinja, Šentlenart 24, v izmeri 160,16 m2, s pripadajočim deležem na zemljišču, za izklicno ceno 21,685.000 SIT. 7. Poslovni prostori G. Radgona, Partizanska cesta 26, v izmeri 119,41 m2 in skupni prostori v izmeri 227,52 m2, s pripadajočim deležem na zemljišču v skupni izmeri 729 m2, za izklicno ceno 30,835.000 SIT. 8. Nezasedeno stanovanje Črna na Koroškem, Center 12, v izmeri 87,18 m2, za izklicno ceno 9,600.000 SIT; dodatni pogoj odkup opreme v vrednosti 178.370 SIT. 9. Nezasedeno stanovanje Mala Nedelja 21, v izmeri 59,34 m2, za izklicno ceno 6,800.000 SIT, dodatni pogoj: odkup opreme v vrednost 117.500 SIT. 10. Nezasedeno stanovanje Trbovlje, Šuštarjeva ulica 26b, v izmeri 29 m2, za izklicno ceno 3,500.000 SIT. 11. Nezasedeno stanovanje Senovo, Cesta Kozjanskega odreda 16, v izmeri 68,40 m2, za izklicno ceno 8,000.000 SIT. 12. Nezasedeno stanovanje Kostanjevica ob Krki, Orožnova ulica 3, v izmeri 57,04 m2, za izklicno ceno 10,000.000 SIT. 13. Nezasedeno stanovanje Dobova, Ulica bratov Gerjevič 52, v izmeri 33,01 m2, za izklicno ceno 4,565.622 SIT. Pravila javne dražbe: – javna dražba se bo vršila v dvorani Pošte Slovenije, d.o.o., v Mariboru, Slomškov trg 10, III. nadstropje, v četrtek, 30. 11. 2006, ob 12. uri, – javna dražba bo ustna, vodi jo voditelj dražbe. Znesek vsakega višanja na dražbi je najmanj 100.000 SIT, – dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine (brez vrednosti obveznega odkupa opreme), na TRR Pošte Slovenije, d.o.o. št.: 90672-0000040025 pri Poštni banki Slovenije in pred licitacijo predložiti potrdilo o plačilu varščine, – izlicitirana vrednost nepremičnine ne more biti nižja od izklicne vrednosti, – kupec plača poleg izlicitirane vrednosti nepremičnine in opreme še predpisan davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodatno vrednost (za opremo), – na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo predložiti potrdilo o registraciji in pooblastilo za dražitelja, ki se nanaša na predmet javne dražbe. Fizične osebe morajo predložiti osebni dokument, – na dražbi uspe dražitelj, ki za nepremičnino ponudi višjo ceno, – ugovori na potek dražbe se lahko dajo do sestave dražbenega zapisnika, rešuje pa jih vodja dražbe, – uspelemu dražitelju se vplačana varščina všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi niso uspeli pa se varščina brez obresti vrne v 8 dneh po končani dražbi. Sklenitev pogodbe Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 30 dneh po zaključku dražbe. Kupec mora celotno kupnino poravnati v roku 30 dni po podpisu in overitvi pogodbe. Če kupec po svoji krivdi ne izpolni obveznosti se šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem primeru prodajalec zadrži varščino. Dodatne informacije in dogovori za ogled nepremičnin so možni: – za poslovne prostore na tel. 02/449-21-20 Jože Strelec, – za stanovanje na tel. 02/449-25-18 Vanda Lukman.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti