Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

Št. 430-02-1/2003 Ob-32608/06 , Stran 9186
I. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Postopek javnih dražb vodi Komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – nepremičnin (pristojna komisija). II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja. III. Predmet prodaje: A) Objekti in zemljišča 1. Nekdanja stražnica Vogrinki, parc. št. 3358/19, fun. objekt, 10 m2, dvorišče 1280 m2, fun. objekt 298 m2, ZKV 573 m2 k.o. Ajba – Občina Kanal ob Soči. a) V najemu. b) Predkupna pravica: v območju predkupne pravice Kanal ob Soči. c) Izklicna cena: 19,500.000 SIT. 2. Tehnično remontni zavod Slovenska vas – Brežice, parc. št. 2068, posl. st. 852 m2, parc. št. 2069, posl. st. 3 m2, dvorišče 29.471 m2, parc. št. 2071, posl. st. 5241 m2, parc. št. 2072, posl. st. 1966 m2, parc. št. 2076, posl. st. 87 m2, parc. št. 2077, posl. st. 84 m2, parc. št. 2078 m2, posl. st. 559 m2, vse v ZKV 1044, k.o. Nova vas. a) Izklicna cena: 688,000.000 SIT. 3. Nezazidano stavbno zemljišče Gerlinci, parc. št. 2332/1, pašnik v izmeri 1129 m2, dvorišče v izmeri 615 m2, ZKV 70 k.o. Gerlinci. a) Izklicna cena: 700.000 SIT. 4. Zazidljivo stavbno zemljišče v Slovenski vasi, parc. št. 2022 (služeča), dvorišče v izmeri 465 m2 in parc. št. 2023, dvorišče v izmeri 5007 m2, ZKV 1044, k.o. Nova vas. a) Izklicna cena: 33,000.000 SIT. 5. Objekt v nekdanji vojašnici Trnovo (večji nastanitveni objekt, ki ga je uporabljal Urad za begunce), Občina Ilirska Bistrica, parc. št. 825/32, posl. st. v izmeri 1054 m2, parc. št. 825/123, dvorišče v izmeri 5852 m2, k.o. Trnovo. a) Predkupna pravica: v območju predkupne pravice Občina Ilirska Bistrica. b) Izklicna cena: 128,000.000 SIT. 6. Nastanitveni objekt, kuhinja z jedilnico, stražnica in kotlovnica v nekdanji vojašnici Ilirska Bistrica, parc. št. 1124/16, 1124/1, 1124/13 v skupni površini 7938 m2, ZKV 420, k.o. Ilirska Bistrica. a) Predkupna pravica: v območju predkupne pravice Občina Ilirska Bistrica. b) Izklicna cena: 188,500.000 SIT. 7. Prodaja poslovnih prostorov v nekdanji vojašnici v Melju - Občina Maribor. I. Poslovni prostori v objektu A, Meljska cesta 36, Maribor 1. Poslovna prostora, št. 1 in 2, v kleti (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnih prostorov je Branko Križ s.p,), v izmeri 280,24 m2, parc. št. 422/4 in 422/29, k.o. Melje. Izhodiščna cena: 30,000.000 SIT. 2. Poslovni prostor, št. 16, v prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je Dejan Čolnik), v izmeri 47,38 m2, parc. št. 422/4 in 422/29, k.o. Melje. Izhodiščna cena: 7,500.000 SIT. II. Poslovni prostori v objektu B, Ulica heroja Šaranoviča 27-29, Maribor 1. Poslovni prostor, št. 20, v pritličju objekta (poslovni prostor je prazen, investitor v obnovo prostora je bila nekdanja najemnica družba E-Statik), v izmeri 653,03 m2, parc. št. 422/10, 422/21 in 422/20, k.o. Melje. Izhodiščna cena: 54,000.000 SIT. 2. Poslovni prostor, št. 5, v prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je Marjan Bogadi), v izmeri 18,14 m2, parc. št. 422/10, 422/21 in 422/20, k.o. Melje. Izhodiščna cena: 1,600.000 SIT. 3. Poslovni prostori, št. 6, 7 in 8, v prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnih prostorov je Boštjan Gutman), v izmeri 66,9 m2, parc. št. 422/10, 422/21 in 422/20, k.o. Melje. Izhodiščna cena: 6,000.000 SIT. 4. Poslovni prostor, št. 9, v prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je Matvoz d.o.o.), v izmeri 42,68 m2, parc. št. 422/10, 422/21 in 422/20, k.o. Melje. Izhodiščna cena: 3,600.000 SIT. 5. Poslovni prostori, št. 11, 12 in 13, v prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnih prostorov je Webo d.o.o.), v izmeri 67,56 m2, parc. št. 422/10, 422/21 in 422/20, k.o. Melje. Izhodiščna cena: 5,700.000 SIT. 6. Poslovni prostor, št 14a, v prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je Leopold Mavsar), v izmeri 32,17 m2, parc. št. 422/10, 422/21 in 422/20, k.o. Melje. Izhodiščna cena: 2,700.000 SIT. 7. Poslovna prostora, št. 15. in 16., v prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnih prostorov je Avtoprevoz Gramet Trade d.o.o.), v izmeri 122,37 m2, parc. št. 422/10, 422/21 in 422/20, k.o. Melje. Izhodiščna cena: 10,200.000 SIT. 8. Poslovni prostor, št. 8, v drugem nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je Marko Donko), v izmeri 19,12 m2, parc. št. 422/10, 422/21 in 422/20, k.o. Melje. Izhodiščna cena: 1,700.000 SIT. 9. Poslovni prostor, št. 11, v drugem nadstropju objekta (prostor je prazen, investitor v obnovo poslovnega prostora je bila nekdanja najemnica družba Emada d.o.o), v izmeri 26,67 m2, parc. št. 422/10, 422/21 in 422/20, k.o. Melje. Izhodiščna cena: 2,300.000 SIT. III. Poslovni prostori v objektu E, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor 1. Poslovni prostor, št. 8, v drugem nadstropju objekta (prostor je prazen, prej uporabnik PIN d.o.o.), v izmeri 336,94 m2, parc. št. 422/12 in 422/25, k.o. Melje. Izhodiščna cena: 36,000.000 SIT. 2. Poslovni prostor, št. 9, v mansardi objekta, (prostor je prazen, prej uporabnik PIN d.o.o.), v izmeri 321,75 m2, parc. št. 422/12 in 422/25, k.o. Melje. Izhodiščna cena: 31,200.000 SIT. B) Stanovanja 1. Enosobno stanovanje Vojkova ul. 6 št. 12/KL (prazno), Postojna, v izmeri 39,04 m2, parc. št. 3195, ZKV 1900, k.o. Postojna, leto izgradnje 1954. a) Izklicna cena: 4,000.000 SIT. b) Ogled stanovanja: 6. 12. 2006 od 14. do 16. ure, 7. 12. 2006 od 14. do 15. ure. 2. Enosobno stanovanje Vojkova ul. 4, št. 11/KL (prazno), Postojna, v izmeri 34,74 m2, parc. št. 3185, ZKV 3095, k.o. Postojna, leto izgradnje 1954. a) Izklicna cena: 4,500.000 SIT. b) Ogled stanovanja: 6. 12. 2006 od 14. do 16. ure, 7. 12. 2006 od 14. do 15. ure. 3. Garsonjera, Na Livadi 1, št. 2/PR (prazno), Ajdovščina, v izmeri 24,20 m2, parc. št. 1062, ZKV 1630, k.o. Ajdovščina, leto izgradnje 1953. a) Izklicna cena: 3,000.000 SIT. b) Ogled stanovanja: 5. 12. 2006 od 13. do 14. ure, 7. 12. 2006 od 13. do 14. ure. 4. Garsonjera, Na Livadi 2, št. 2/PR (prazno), Ajdovščina, v izmeri 25,06 m2, parc. št. 1063, ZKV 1629, k.o. Ajdovščina, leto izgradnje 1953. a) Izklicna cena: 3,000.000 SIT. b) Ogled stanovanja: 5. 12. 2006 od 12. do 13. ure, 7. 12. 2006 od 12. do 13. ure. 5. Dvosobno stanovanje, Aškerčeva 3, št. 8/I. nad. (prazno), Maribor, v izmeri 56,50 m2, parc. št. 776/1, ZKV 1533, k.o. Maribor-Grad, leto izgradnje 1899. a) Izklicna cena: 7,500.000 SIT. b) Ogled stanovanja: 5. 12. 2006 od 11. do 12.30, 7. 12. 2006 od 11. do 12.30. 6. Enosobno stanovanje št. 4 v pritličju, Aškerčeva ul. 3, Maribor (prazno), površine 56,31 m2, št. parc. 776/1, ZKV 1533, k.o. Maribor-Grad, letnik 1899. a) Izklicna cena: 7,000.000 SIT. b) Ogled stanovanja: 5. 12. 2006 od 11. do 12.30, 7. 12. 2006 od 11. do 12.30. IV. Ogled nepremičnin: 1. Interesenti za nakup stanovanj si lahko le-ta ogledajo ob določenih terminih, ki so navedeni ob stanovanjih, v zvezi z ogledi stražnic in zemljišč, pa smo dosegljivi na tel. 01/471-21-46 oziroma 031/244-147 ali 01/471-28-39, od 27. 11. 2006 do 8. 12. 2006 med 8. in 12. uro. 2. Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnin smo dosegljivi od 27. 11. 2006 do 8. 12. 2006 na tel. 01/471-22-13, med 12. in 15. uro, kontaktna oseba: Jasna Jelen. V. Pogoji in pravila javnih dražb: 1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno kupljeno. Stanovanja so etažno in zemljiškoknjižno neurejena. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnine in stroške notarskih storitev plača kupec. 2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno: – od 100.000 SIT do 1,000.000 SIT za 100.000 SIT, – od 1,000.000,01 SIT do 3,000.000 SIT za 300.000 SIT, – od 4,000.000,01 SIT do 10,000.000 SIT za 500.000 SIT, – od 10,000.000 SIT naprej za 1,000.000 SIT. 3. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 30 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo. 5. Višina kavcije: pred dražbo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 18 19119-7141998-33000000. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli se kavcija brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun. 6. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od dneva, ko od prodajalca prejme prodajno pogodbo, podpisano s strani obeh pogodbenih strank. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 18 19119-7141998-33000000. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino. 7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Dražitelji se morajo najpozneje 2 uri pred začetkom javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi: – potrdilo o plačani kavciji in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila kavcije, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravna oseba, s.p.), staro največ 30 dni, – izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni, – morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi, – osebno izkaznico, (fizične osebe, s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb), – davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. 8. Izbira najugodnejšega dražitelja Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi. a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno; b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno; c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene; d) če se dražitelj ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno nepremičnino po navedenih pogojih. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo za posamezno nepremičnino najmanj po izklicni ceni. Ponudba veže do zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti ali jo kakor koli razveljaviti. 9. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem ministra za obrambo, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe. 10. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03). Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija. Javna dražba bo posneta na filmski trak. VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: prodaja bo potekala dne 12. 12. 2006 ob 11. uri v sejni sobi št. 327 v 3. nadstropju Sektorja za gospodarjenje z nepremičninami Ministrstva za obrambo RS, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti