Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

Št. 55-06 Ob-32846/06 , Stran 9186
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev določenih z Zakonom o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 36/00) izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba družboslovne ali naravoslovno tehnične smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj ali magisterij z najmanj 3 leta delovnih izkušenj, – aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika. K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: 1. Dokazila o izpolnjevanju pogojev: – fotokopijo diplome, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – dokazila, iz katerih je razvidno poznavanje dela na področju dejavnosti zavoda (potrdila o opravljenih strokovnih izpitih, potrdila o delu na področju dejavnosti zavoda itd.). 2. Ostala dokazila in priloge: – življenjepis, – fotokopija potrdila o državljanstvu ali osebne izkaznice, – potrdilo krajevno pristojnega sodišča o nekaznovanosti oziroma da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – program dela zavoda v obdobju 2007-2011. Mandat direktorja javnega zavoda Zavod za podjetništvo in turizem Brežice traja štiri leta. Kot svetovni jeziki se upoštevajo angleški, francoski in nemški jezik. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj – za razpis direktorja« priporočeno na naslov: Zavod za podjetništvo in turizem Brežice, Svet zavoda, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, v roku 8 dni od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS. Svet zavoda bo obravnaval samo pravočasne in popolne prijave. Prijava je popolna, če vsebuje vsa zahtevana dokazila navedena pod točko 1. in 2. tega javnega razpisa. Kandidati bodo o izbiri in imenovanju obveščeni v 30 dneh po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti