Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

Ob-32496/06 , Stran 9185
I. Program Poslovni sekretar za naslednje predmete: 1. Ekonomika in menedžment podjetja, 2. Organizacija poslovanja, 3. Sodobno pisarniško poslovanje, 4. Praktično izobraževanje, 5. Poslovno sporazumevanje v tujem jeziku I (angleščina, nemščina), 6. Poslovno sporazumevanje v tujem jeziku II (angleščina, nemščina), 7. Gospodarsko pravo, 8. Psihologija dela, 9. Računalništvo in informatika, 10. Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku, 11. Računovodstvo in finančno poslovanje, 12. Javna uprava, 13. Koncepti in veščine komuniciranja, 14. Računalniški praktikum. II. Program Komercialist za naslednja predmetna področja: 1. Strokovna terminologija v tujem jeziku I (angleščina, nemščina), 2. Strokovna terminologija v tujem jeziku II (angleščina, nemščina), 3. Psihologija prodaje, 4. Poslovno komuniciranje, 5. Poslovodenje, 6. Poslovna matematika s statistiko, 7. Informatika v komercialnem poslovanju, 8. Trgovinsko poslovanje, 9. Gospodarsko pravo, 10. Trženje, 11. Blago in storitve, 12. Organizacija in logistika poslovanja, 13. Finance, 14. Stroškovno računovodstvo, 15. Podjetništvo, 16. Kultura podjetja, 17. Praktično izobraževanje. III. Program Komunala za naslednja predmetna področja: 1. Strokovna terminologija v tujem jeziku (angleščina, nemščina), 2. Poslovno sporazumevanje in vodenje, 3. Ekonomika in management podjetja, 4. Računalništvo in informatika, 5. Varstvo okolja, urejanje prostora, gospodarske javne službe in zakonodaja, 6. Sistem financiranja komunalnega gospodarstva, 7. Načrtovanje in urejanje naselij, 8. Vodovod, 9. Kanalizacija, 10. Gospodarjenje s komunalnimi odpadki, 11. Komunalna energetika, 12. Kabelski sistemi in telekomunikacije, 13. Javna razsvetljava, 14. Prometne in zelene površine, 15. Zimska služba, 16. Komunalna infrastruktura v gospodarskih družbah, 17. Gospodarjenje s komunalnimi odpadki v gospodarskih družbah, 18. Praktično izobraževanje. IV. Program Računovodja za naslednja predmetna področja: 1. Strokovna terminologija v tujem jeziku (angleški, nemški), 2. Poslovno sporazumevanje, 3. Organizacija in menedžment podjetja, 4. Osnove računovodstva, 5. Osnove poslovnih financ, 6. Analiza bilanc in revizija, 7. Finančno računovodstvo, 8. Poslovno računovodstvo, 9. Davki v podjetju, 10. Praktično izobraževanje. V. Program Mehatronika za naslednja predmetna področja: 1. Strokovna terminologija v tujem jeziku, 2. Poslovno sporazumevanje in vodenje, 3. Ekonomika in menedžment podjetij, 4. Varnost in zdravje pri delu ter varovanje okolja, 5. Tehniški predpisi in projektiranje, 6. Informacijske tehnologije, 7. Komunikacijske tehnologije, 8. Meritve v mehatroniki, 9. Elektromehanski elementi in sistemi, 10. Mehatronika 1, 2, 11. Robotski sistemi, 12. Računalniško podprte tehnologije, 13. Programiranje, 14. Praktično izobraževanje. Kandidati morajo za pridobitev naziva predavatelj višje strokovne šole imeti najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, tri leta delovnih izkušenj in dokaze o vidnih dosežkih na strokovnem področju. Kot dokumentacijo je potrebno priložiti: 1. osebno prijavo z navedbo predmetov, za katere kandidirate, 2. izpolnjen obrazec Izpolnjevanje pogojev za pridobitev naziva, 3. delovni življenjepis, 4. kopijo univerzitetne diplome, 5. kopijo potrdila o pedagoško andragoški izobrazbi (ni pogoj za pridobitev naziva), 6. kopijo potrdila o strokovnem izpitu za vzgojo in izobraževanje (ni pogoj za pridobitev naziva), 7. kopijo delovne knjižice ali drugo dokazilo o najmanj treh letih delovnih izkušenj, 8. dokazila o vidnih dosežkih. Vse informacije in potrebno dokumentacijo lahko kandidati dobijo na naslovu: Zavod Izraz, Cesta na Brdo 69, Ljubljana, tel. 01/252-81-60. Prijave z življenjepisom in notarsko overjenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo 8 dni po objavi razpisa na naslov: Izraz Ljubljana, Cesta na Brdo 69, 1000 Ljubljana, s pripisom: ``Predavatelj višje šole``.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti