Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

SV 696/06 Ob-22646/06 , Stran 6449
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz Žalca, opr. št. SV 696/06 z dne 2. 8. 2006, je bila nepremičnina, trisobno stanovanje št. 3 v večstanovanjskem objektu v Šempetru, Hmeljarska ulica 20, v izmeri 60,99 m2, stoječe na parc. št. 421, k.o. Šempeter, identifikator nepremičnine pa v času sklepanja kreditne pogodbe še ni znan, last kreditojemalke – zastaviteljice Dobovičnik Roberte, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 1. 5. 2006, sklenjene med Dobovičnik Verico, kot prodajalko in Dobovičnik Roberto, kot kupovalko, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Neuer Platz 14, Celovec, Republika Avstrija, enolična identifikacijska številka 1870718, za zavarovanje denarne terjatve na podlagi kreditne pogodbe v znesku 34.300 EUR, z zapadlostjo zadnje anuitete 15. 8. 2021, z obrestno mero 5,956% letno in je sestavljena iz 3-mesečnega Euriborja (trenutno 3,056%) in pribitka v višini 2,9% in efektivno letno obrestno mero, ki ob odobritvi kredita znaša 6,29 odstotkov, ter možnostjo predčasne zapadlosti kredita, v primeru zamude z zamudnimi obrestmi in stroški, vključno s stroški, ki bi jih banka-upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti