Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

SV 1005/06 Ob-22642/06 , Stran 6449
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. Sv 1005/06, so bile nepremičnine: – stanovanje v I. nadstropju v izmeri 53,38 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/1 v podvložku št. 1166/1 k.o. Koroška vrata, – stanovanje v I. nadstropju v izmeri 48,66 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/2 v podvložku št. 1166/2 k.o. Koroška vrata, – stanovanje v I. nadstropju v izmeri 49,30 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/3 v podvložku št. 1166/3 k.o. Koroška vrata, – stanovanje v II. nadstropju v izmeri 53,38 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/4 v podvložku št. 1166/4 k.o. Koroška vrata, – stanovanje v II. nadstropju v izmeri 48,66 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/5 v podvložku št. 1166/5 k.o. Koroška vrata, – stanovanje v II. nadstropju v izmeri 49,30 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/6 v podvložku št. 1166/6 k.o. Koroška vrata, – stanovanje v III. nadstropju v izmeri 53,38 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/7 v podvložku št. 1166/7 k.o. Koroška vrata, – stanovanje v III. nadstropju v izmeri 48,66 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/8 v podvložku št. 1166/8 k.o. Koroška vrata, – stanovanje v III. nadstropju v izmeri 49,30 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/9 v podvložku št. 1166/9 k.o. Koroška vrata, – stanovanje v IV. nadstropju v izmeri 48,86 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/10 v podvložku št. 1166/10 k.o. Koroška vrata, – stanovanje v IV. nadstropju v izmeri 43,79 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/11 v podvložku št. 1166/11 k.o. Koroška vrata, – stanovanje v IV. nadstropju v izmeri 49,30 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/12 v podvložku št. 1166/12 k.o. Koroška vrata, vse v stanovanjski stavbi na naslovu Smetanova ulica 057 v Mariboru, stoječe na parc. št. 1681/1, pripisane vl. št. 1166 k.o. Koroška vrata, pridobljene na podlagi notarskega zapisa kupoprodajne pogodbe opr. št. SV 779/99-1 z dne 6. 8. 1999, sestavljene v notarski pisarni notarke Brede Horvat iz Maribora, sklenjene med Janjo Frelih kot prodajalko in Merdausl Riccardom kot kupcem, zastavljene v korist banke – upnice Probanke d.d., s sedežem na naslovu 2000 Maribor, Svetozarevska ulica 12, št. reg. vl. 1/03499/99, matična številka 5459702, za zavarovanje denarne terjatve v višini 20,000.000 SIT, z obrestno mero, ki je spremenljiva ter enaka vsoti Euriborja za šestmesečno obrestno obdobje, ki na dan sklenitve pogodbe znaša 3,28% in obrestnega dodatka v višini 2% letno, s trenutno efektivno obrestno mero v višini 5,41% letno, z zamudnimi obrestmi v višini 12,50% letno, z vračilom glavnice v 96 zaporednih mesečnih obveznostih, ki zapadejo zadnji delovni dan v posameznem koledarskem mesecu in zapadlostjo zadnje mesečne obveznosti v plačilo na dan 30. 9. 2014.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti