Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

SV 1037/06 Ob-22567/06 , Stran 6448
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 1037/06 z dne 20. 7. 2006, je bila nepremičnina, trisobno stanovanje številka 3, v prvem nadstropju, v izmeri 71,31 m2, v stavbi na naslovu Gosposvetska cesta 27A, 2000 Maribor, zgrajeni na parceli številka 1448 katastrska občina Koroška vrata, last dolžnika – zastavitelja Dušana Gostenčnika, rojenega 5. 3. 1968, stanujočega Gosposvetska cesta 27A, 2000 Maribor, do celote, na podlagi razdružilne pogodbe z dne 26. 6. 2001 ter zemljiškoknjižnega dovolila opravilna številka SV 1023/06 z dne 17. 7. 2006 in kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, številka 37/91 z dne 18. 11. 1991 ter zemljiškoknjižnega dovolila opravilna številka SV 1022/06 z dne 17. 7. 2006, zastavljena v korist upnice Banke Koper d.d., s sedežem 6000 Koper, Pristaniška 14, matična številka 5092221, za zavarovanje denarne terjatve prej navedene upnice do dolžnika – zastavitelja Dušana Gostenčnika, v višini 10,000.000 SIT s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 31. 7. 2021, oziroma na dan odpoklica upnice.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti