Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

SV 1036/06 Ob-22566/06 , Stran 6448
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 1036/06 z dne 20. 7. 2006, sta bili nepremičnini, poslovni prostor številka 19a, v izmeri 117,39 m2, v mansardi objekta A, v stavbi na naslovu Meljska cesta 36, 2000 Maribor, zgrajeni na parcelah številka 422/4 in 422/29 katastrska občina Melje, last dolžnika – zastavitelja G.T.T.G. d.o.o., s sedežem Meljska cesta 36, 2000 Maribor, matična številka 5450462, do celote, na podlagi prodajne pogodbe številka 478-236/2006-1 z dne 12. 7. 2006 in zemljiškoknjižnega dovolila številka 478-236/2006-2 z dne 4. 7. 2006 in poslovni prostor številka 19b v izmeri 117,69 m2, v mansardi objekta A, v stavbi na naslovu Meljska cesta 36, 2000 Maribor, zgrajeni na parcelah številka 422/4 in 422/29, katastrska občina Melje, last dolžnika – zastavitelja G.T.T.G. d.o.o., do celote, na podlagi prodajne pogodbe številka 478-235/2006-1 z dne 12. 7. 2006 in zemljiškoknjižnega dovolila številka 478-235/2006-2 z dne 4. 7. 2006, zastavljeni v korist upnice PB Slovenije, d.d. – bančna skupina Nove KBM d.d., s sedežem 2000 Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, matična številka 5620112, za zavarovanje denarne terjatve prej navedene upnice do dolžnika – zastavitelja G.T.T.G. d.o.o., in sicer v višini 105.000 EUR s pripadki, ki zapade v dokončno plačilo 1. 4. 2016, oziroma na dan odpoklica upnice.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti