Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

SV 974/06 Ob-22383/06 , Stran 6447
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 974/06 z dne 6. 7. 2006, so bile nepremičnine: kletni prostori v skupni izmeri 163,79 m2 in poslovni prostori v II. nadstropju v skupni izmeri 129,83 m2, kar vse se nahaja v poslovno-stanovanjski stavbi v Mariboru, Valvasorjeva ulica 12A, z identifikacijsko številko stavbe 659/3537, zgrajeni na parcelah številka 438/14, 438/15 in 438/18 katastrska občina Tabor, last dolžnika – zastavitelja Mango d.o.o., s sedežem Terčeva 65, 2000 Maribor, matična številka 5398436, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 23. 12. 2004, sklenjene med njim kot kupcem in med Novus d.d. kot prodajalcem, zastavljene v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana, matična številka 5860571, za zavarovanje denarne terjatve prej navedene upnice do dolžnika – zastavitelja v višini 175.200 EUR s pripadki in z zapadlostjo v roku najkasneje do vključno 3. 7. 2007, oziroma na dan odpoklica upnice.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti