Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

SV 523/06 Ob-22373/06 , Stran 6447
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr. št. SV 523/06 z dne 13. 7. 2006, je nepremičnina, dvoinpolsobno stanovanje št. 1 v izmeri 61,96 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske hiše v Mariboru, Borštnikova ulica 114, stoječe na parc. št. 1375/7, k.o. Spodnje Radvanje, ki je do celote last Stjepana Ruklja, stan. Borštnikova ulica 114, Maribor, na podlagi prodajne pogodbe št. 2016/92 z dne 13. 3. 1992 in menjalne pogodbe z dne 30. 6. 1992, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Mureck, reg. zadruga z omejenim jamstvom, Republika Avstrija, 1870572, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Stjepana in Slavice Rukelj, oba stanujoča Borštnikova ulica 114, Maribor, v višini 38.500 EUR, v tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti