Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

SV 248/06 Ob-22371/06 , Stran 6446
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marte Malič iz Novega mesta, opr. št. SV-248/06 z dne 12. 7. 2006, je stanovanje številka 2 a v izmeri 70,90 m2, ležeče v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Novo mesto, Seidlova cesta 66, ki stoji na parc. št. 859/6.S k.o. Novo mesto, last kreditojemalca, dolžnika in zastavitelja Tepić Luke, do celote, in sicer na podlagi prodajne pogodbe z dne 25. 5. 2006, sklenjene med prodajalcem Zarja, stanovanjsko podjetje d.d. Novo mesto in kupcem Tepić Luko, zastavljeno za zavarovanje denarne terjatve upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., s sedežem Ljubljana, Dunajska cesta 117, matična številka 1319175, za terjatev v višini 94.647,52 CHF, kar znaša na dan 22. 6. 2006 – 14.530.239,95 SIT s pogodbeno obrestno mero 6-mesečni CHF Libor + 2,2% letno, z efektivno obrestno mero 3,51% z zapadlostjo v 240 mesečnih anuitetah, zadnja anuiteta zapade v plačilo dne 30. 6. 2026, z možnostjo predčasne zapadlosti terjatve v skladu s 16. členom kreditne pogodbe.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti