Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

SV 653/06 Ob-22359/06 , Stran 6446
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz Žalca, opr. št. SV 653/06 z dne 20. 7. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje št. 22 v mansardi stanovanjskega objekta v Petrovčah, Petrovče 33, v izmeri 116,52 m2, s kletnim prostorom št. 22, v izmeri 3 m2 in 1,82 m2, stoječ na parc. št. 384/17 in parc. št. 389/1, k.o. Petrovče, last kreditojemalke – zastaviteljice, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. KP-42/98 z dne 14. 1. 1999 in aneksa h kupoprodajni pogodbi KP-42/98 z dne 22. 12. 2000, sklenjenega med Ingrad VNG d.d. Celje, kot prodajalcem in kreditojemalko in zastaviteljico, kot kupovalko, zastavljena v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje denarne terjatve na podlagi kreditne pogodbe v znesku 20,000.000 SIT, z zapadlostjo zadnje anuitete 31. 7. 2030, z obrestno mero Euribor + 1,70 odstotnih točk letno, kar na dan sklenitve te pogodbe znaša 4,726 odstotkov in efektivno letno obrestno mero, ki ob odobritvi kredita znaša 4,86 odstotkov ter možnostjo predčasne zapadlosti kredita, v primeru zamude z zamudnimi obrestmi in stroški, vključno s stroški, ki bi jih banka – upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti