Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

SV 1996/2006 Ob-22348/06 , Stran 6445
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-1996/2006 z dne 21. 7. 2006, je bilo dvosobno stanovanje št. 17 v IV. nadstropju, v izmeri 58,83 m2, s pripadajočo kletjo, v stanovanjskem bloku na naslovu Pot k ribniku 22, Ljubljana, stoječem na parc. št. 109/67 in parc. št. 116/1, k.o. Karlovško predmestje, v solasti zastaviteljev Blagoja Savića, EMŠO 1907968501134 in Dragice Savić, EMŠO 1207967505576, oba stan. Pot k ribniku 22, Ljubljana, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 11. 3. 1996, s prodajalcem Vladimirjem Kermatom, Ljubljana, Pot k ribniku 22, z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 19. 7. 2006, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor, mat. št. 5706491, za zavarovanje denarne terjatve v višini 41.729,96 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, vse s pripadki.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti