Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

SV 895/06 Ob-22332/06 , Stran 6444
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 895/06 z dne 10. 7. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje št. 2 v etaži 2, 2-4, v stanovanjskem objektu na naslovu Slepa ulica 11, 2351 Kamnica, v izmeri 311,64 m2 – ident. št. dela stavbe 00548/002, stoječe na parc. št. 2/12, pripisani vl. št. 797, k.o. Kamnica, pridobljena na podlagi prodajne pogodbe z dne 27. 6. 2006, sklenjene med Može Petrom – kot prodajalcem in Schulz Mathiasom – kot kupcem, zastavljena v korist banke – upnice Raiffeisenlandesbank Kärnten – Rechenzentrum und Revisionsverband, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung (registrirana zadruga z omejenim jamstvom), s sedežem na naslovu St. Veiter Ring 53, 9010 Klagenfurt / Celovec, Avstrija, enolična identifikacijska številka 1868101, za zavarovanje denarne terjatve višini 200.000 EUR, s trenutno skupno obrestno mero v višini 5,31% letno, ki je vezana na trimesečni Euribor, povečana za pribitek v višini 2,25% točk letno, ki je spremenljiva, s trenutno efektivno obrestno mero v višini 5,84% letno oziroma v primerih ob spremembi obrestne mere v Libor z obrestmi v višini vsakokrat veljavni trimesečni Libor s pribitkom marže v višini 2,25% točke letno, z možnostjo predčasne zapadlosti oziroma odpovedi v primerih, določenih v sedmem členu potrošniške kreditne pogodbe št. 31 ter z ostalimi pripadki in stroški, vključno s stroški, ki bi jih kreditodajalka imela z uveljavljanjem vračila terjatve, vse podrobno razvidno iz potrošniške kreditne pogodbe št. 31 in z zapadlostjo zadnje anuitete v plačilo na dan 31. 7. 2021.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti