Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

SV 994/06 Ob-22331/06 , Stran 6444
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 994/06 z dne 28. 7. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje številka 17 v 2. nadstropju, v skupni izmeri 68,61 m2, s pripadajočim kletnim prostorom, vse v večstanovanjski stavbi Kardeljeva cesta 057, Maribor, ki leži na parc. št. 100/1, k.o. Spodnje Radvanje, pridobljena na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 30. 6. 2006, sklenjene med družbo Undina d.o.o. kot prodajalcem ter Holjević Vladimirjem in Holjević Potokar Aleksandro kot kupcema, zastavljena v korist banke – upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., s sedežem na naslovu 2000 Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, matična številka 5860580, vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru pod št. reg. vl. 1/09242/00, za zavarovanje denarne terjatve: – po kreditni pogodbi št. 60718465734 v višini 3,000.000 SIT s pripadki in obrestno mero enako 4% letni obrestni meri, ki je fiksna do dokončnega odplačila kredita, z zamudnimi obrestmi v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi, z efektivno obrestno mero, ki znaša na dan sklenitve pogodbe 4,07% letno, z zapadlostjo prve anuitete na dan 31. 8. 2006 in zadnje anuitete na dan 31. 7. 2021; – po kreditni pogodbi št. 60718464881 v višini 11,000.000 SIT s pripadki in obrestno mero enako 4% letni obrestni meri, ki je fiksna do dokončnega odplačila kredita, z zamudnimi obrestmi v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi, z efektivno obrestno mero, ki znaša na dan sklenitve pogodbe 4,12% letno, z zapadlostjo prve anuitete na dan 31. 8. 2006 in zadnje anuitete na dan 31. 7. 2021.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti