Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

SV 880/06 Ob-22330/06 , Stran 6444
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 880/06 z dne 5. 7. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje številka 5, v I. nadstropju v skupni izmeri 57,98 m2, s kletno shrambo v večstanovanjski stavbi Pohorska cesta 29 v Hočah, ki stoji na parc. št. 688 k.o. Spodnje Hoče, pridobljena na podlagi prodajne pogodbe z dne 19. 6. 2006, sklenjene med prodajalcem Žiher Robertom ter Kozar Zlatkom in Kozar Marjete kot kupcema, zastavljena v korist banke – upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., s sedežem na naslovu 2000 Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, matična številka 5860580, vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru pod št. reg. vl. 1/09242/00, za zavarovanje denarne terjatve v višini 8,000.000 SIT s pripadki in obrestno mero enako šestmesečni – CHF Libor, povečana za 2,75%, ki je spremenljiva, z zamudnimi obrestmi v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi, z efektivno obrestno mero, ki znaša na dan sklenitve pogodbe 3,96% letno, z zapadlostjo prve anuitete na dan 31. 8. 2006 in zadnje anuitete na dan 31. 7. 2021.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti