Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

SV 1153/2006 Ob-22328/06 , Stran 6444
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opravilna številka SV 1153/2006 z dne 14. 7. 2006, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje s kabinetom v petem nadstropju stanovanjske zgradbe v Mariboru, Ulica Staneta Severja 19/176, v izmeri 68,78 m2 in pripadajočimi kletnimi prostori v skupni izmeri 2,44 m2, ki stoji na parceli številka 1847/3, katastrska občina Spodnje Radvanje, ki je last solidarnih porokov in zastaviteljev Ane Pinterič, rojene 19. 10. 1953, stanujoče Maribor, Ulica Staneta Severja 19 in Pinterič Antona, rojenega 22. 6. 1950, stanujočega Maribor, Ulica Staneta Severja 19, za vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe številka 237, sklenjene dne 8. 4. 1993 in aneksa h kupoprodajni pogodbi številka 237 z dne 8. 12. 1997, s prodajalko Elektrokovina, proizvodnja elektrokovinskih izdelkov d.o.o. – v stečaju, zastavljena v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 156.000 CHF s pripadki, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za CHF na dan plačila oziroma izterjave, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve dne 30. 6. 2021.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti