Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

Št. 45001-11/2006/6 Ob-22521/06 , Stran 6431
1. Najemodajalec: Republika Slovenije, Vlada Republike Slovenije, Generalni sekretariat Vlade RS, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 1510, elektronski naslov gp.gs@gov.si. 2. Predmet najema: poslovni prostor – hangar na letališču Brnik, parcelna št. 1381/22, k.o. Cerklje, površina: 593 m2. 3. Najemodajalec bo sklenil pogodbo s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo najemnino, pri čemer mora biti ponujena najemnina višja od 900.000 SIT/mesec. V primeru, da najvišjo ceno ponudita hkrati dva ali več ponudnikov, se vse ponudnike z isto ponudbo pozove k višanju ponudb. Najmanjši dvig mesečne najemnine za poslovni prostor je 10.000 SIT. 4. Predmet najema si je mogoče ogledati vsak dan od 7. 8. 2006 do 22. 8. 2006 v času od 9. do 14. ure. Zaprosila za podrobnejše informacije v zvezi z ogledom se lahko naslovi na elektronski naslov gp.gs@gov.si. oziroma na tel. 031/650-046. Vprašanja v zvezi z razpisom se naslovi na naslov najemodajalca oziroma na elektronski naslov gp.gs@gov.si. 5. Poleg najemnine bremenijo najemnika še obratovalni stroški, stroški zavarovanja objekta in stroški tekočega vzdrževanja. 6. Najemodajalec lahko zaradi predsedovanja Republike Slovenije Evropski uniji v letu 2008 začasno prekine izvajanje najemne pogodbe, in sicer za obdobje od 1. 10. 2007 do 1. 8. 2008. 7. Ponudnik predloži prijavo tako, da izpolni in podpiše obrazec ponudbe in obrazec pogodbe, ki sta dostopna na spletni strani http://www.gsv.gov.si/. V primeru težav pri dostopu do omenjene spletne strani se pošlje zahtevek za posredovanje obeh obrazcev na elektronski naslov gp.gs@gov.si. Ponudnik je dolžan vplačati kavcijo v višini 3,200.000 SIT na račun 01100-6300109972, sklic 18 15119-710304-74092006. Neizbranim ponudnikom bo kavcija vrnjena v roku 10 dni po odpiranju prijav. Izpolnjen obrazec prijave, izpolnjen in podpisan obrazec pogodbe ter dokazilo o plačani kavciji se pošlje v zaprti ovojnici na naslov Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, Slovenija s pripisom »Ne odpiraj, ponudba za najem poslovnih prostorov hangar na letališču Brnik«, do 28. 8. 2006 do 12. ure. 8. Najemodajalec bo pisno obvestil ponudnike o izboru ter izbranemu ponudniku ponudil pogodbo v podpis. Če izbrani ponudnik v roku 15 dni bo prejemu obvestila o izboru ne bo sklenil pogodbe, najemodajalec zadrži vplačano kavcijo in lahko sklene pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 9. Kontaktna oseba najemodajalca: Vinko Golobič, tel. 031/650-046. 10. Javna ponudba velja do 28. 8. 2006. 11. Vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko ustavi postopek javne ponudbe oziroma javne dražbe do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške ponudnikom v višini izkazanih stroškov.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti