Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

Št. 1102-9/2006 Ob-22400/06 , Stran 6427
V skladu s 56. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB2) Ministrstvo za finance, Uprava Republike Slovenije za javna plačila objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta višjega svetovalca v Upravi Republike Slovenije za javna plačila, Območni enoti UJP Nova Gorica Dela in naloge višjega svetovalca bo izbrani kandidat opravljal v nazivu višji svetovalec III. Okvirna vsebina dela je organiziranje medsebojnega sodelovanja in sodelovanje z drugimi organi in proračunskimi uporabniki, sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev, samostojno pripravljanje zahtevnih analiz, poročil in projektov s področja plačilnega prometa. Kandidati morajo izpolnjevati naslednje splošne in posebne pogoje za zasedbo delovnega mesta: – najmanj visoko strokovno izobrazbo družboslovne ali naravoslovne smeri; – najmanj 5 let delovnih izkušenj; – opravljen državni izpit iz javne uprave; – biti državljani Republike Slovenije; – obvladati uradni jezik; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu; – fotokopijo diplome; – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba; – verodostojne listine, iz katerih so razvidne delovne izkušnje (čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe); – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave; – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje; – potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili, navedeni v šesti in sedmi alineji, lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni zoper njega vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili Ministrstva za pravosodje in krajevno pristojnega sodišča bo moral izbrani kandidat predložiti pred imenovanjem v naziv. Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti v letu dni po sklenitvi delovnega razmerja. Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi predloženih dokazil k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s psihološkim preizkusom. Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na Območni enoti UJP Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z oznako »za javni natečaj« na naslov: Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Dunajska cesta 48, 1001 Ljubljana, v roku 14 dni od dneva objave javnega natečaja. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja vam lahko posreduje Ema Tertnik, tel. 01/4751-658. (Opomba: uporabljeni izrazi v javnem natečaju – višji svetovalec, javni uslužbenec, uradnik, kandidat, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti