Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

Št. 1101-0001/2006 Ob-22374/06 , Stran 6427
Svet Centra za socialno delo Radlje ob Dravi razpisuje na podlagi 26. člena Statuta Centra za socialno delo Radlje ob Dravi in sklepa 1. redne seje sveta zavoda, dne 17. 7. 2006, prosto delovno mesto direktorja/direktorice Centra za socialno delo Radlje ob Dravi. Za direktorja/direktorico zavoda je lahko izbran/izbrana kandidat/ kandidatka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje določene v 56., 57. in 69. členu Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04). – da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju dejavnosti socialnega varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana s socialno varstveno dejavnostjo, – da ima višjo strokovno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne in sociološke smeri, 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva, ki jo opravlja ta socialno varstveni zavod, – direktor/direktorica socialno varstvenega zavoda mora poleg pogojev iz prve in druge alineje imeti opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Ne glede na pogoj iz prejšnje alineje je lahko za direktorja/direktorico imenovan/a kandidat/ka, ki nima opravljenega programa iz vodenja, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Mandat direktorja/direktorice traja 5 let in začne teči, ko bo podano soglasje ustanovitelja k imenovanju. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naslovijo kandidati/kandidatke na: Svet Centra za socialno delo Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi z oznako »razpis za direktorja«, v roku 8 dni od objave. O izbiri bodo kandidati/kandidatke pisno obveščeni/obveščene v roku, ki je določen z zakonom. Nastop službe po dogovoru.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti