Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

Št. 136/06 Ob-22317/06 , Stran 6425
Ministrstvo za gospodarstvo, Tržni inšpektorat Republike Slovenije objavlja javni natečaj za prosto položajno delovno mesto: vodja službe za kadre in informatiko. Javni natečaj v okviru državne uprave za prosto položajno delovno mesto Vodja Službe za kadre in informatiko za nedoločen čas v Ministrstvu za gospodarstvo, Tržnem inšpektoratu Republike Slovenije. Naloge na navedenem delovnem mestu se opravljajo v nazivih podsekretar in sekretar. Kandidat bo sklenil delovno razmerje s Tržnim inšpektoratom Republike Slovenije za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal na sedežu Tržnega inšpektorata Republike Slovenije, Parmova 33, Ljubljana oziroma v njegovih uradnih prostorih. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem družboslovne ali naravoslovne smeri; – najmanj 7 let delovnih izkušenj; – državni izpit iz javne uprave; – strokovni izpit iz upravnega postopka. Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv. Kandidat, ki nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora opraviti v roku 3 mesecev od sklenitve delovnega razmerja. Kandidat bo opravljal naslednje naloge: – vodenje in organiziranje dela službe; – načrtovanje, usklajevanje in izvajanje nalog na kadrovskem področju in na področju informatike ter na drugih splošnih področjih delovanja inšpektorata; – strokovni nadzor nad delom zaposlenih v službi; – priprava obveznih navodil na splošnem področju delovanja inšpektorata; – vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih; – samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv; – opravljanje drugih najzahtevnejših nalog. Kandidati morajo k svoji prijavi z življenjepisom predložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu RS; – fotokopijo diplome; – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba; – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka in fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave; – pisno izjavo kandidata ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje; – pisno izjavo kandidata ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje. Rok za prijavo na javni natečaj je 8 dni in začne teči naslednji dan po objavi. Pisne prijave z dokazili ter kratkim življenjepisom pošljite na naslov: Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Parmova 33, Ljubljana, z oznako »za javni natečaj, št. 100-72/2006. Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v roku osmih dni po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel. 01/28-08-749 (Katja Kosec). V besedilu natečaja so uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti