Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

Št. 110-169/2006 Ob-22313/06 , Stran 6423
Na podlagi 56. člena in v skladu s 58. in 59. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta: višji referent – za področje izobraževanja in šolstva. 1. Organ in kraj opravljanja dela: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. 2. Vrsta delovnega mesta: uradniško delovno mesto, za nedoločen čas. Naloge na tem delovnem mestu se opravljajo v nazivu višji referent II in višji referent I. Ključna področja dela: osnovno šolstvo, glasbena šola, izobraževanje odraslih, visokošolski programi, prevozi v šolo, plačila staršev in vrtci. 3. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – višja strokovna izobrazb komercialne smeri, – najmanj 3 leta 6 mesecev delovnih izkušenj, – strokovni upravni izpit, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – strokovni izpit iz upravnega poslovanja, – osnove obvladovanja rač. orodij, ki jih uporablja uprava (Word, Excel, Lotus Notes), – vozniški izpit B kategorije, – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 4. K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome oziroma dokazilo o pridobljeni izobrazbi, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba oziroma dokazila o izpolnjevanju delovnih izkušenj, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega poslovanja, – fotokopijo vozniškega dovoljenja, – fotokopijo potrdila o državljanstvu oziroma fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, – potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili iz osme in devete alinee prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv. Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita, strokovnega izpita iz upravnega postopka in strokovnega izpita iz upravnega poslovanja, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravili najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. 5. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, v zaprti ovojnici z oznako »Javni natečaj višji referent – ne odpiraj«), in sicer v roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja. Prepozne in nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. 6. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Vse dodatne informacije dobite na tel. 07/49-81-331 pri Tatjani Koštomaj.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti