Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

ŠT. 102-04-68/03 Ob-22307/06 , Stran 6423
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka 109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – ZJU-UPB2), Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, objavlja javni natečaj za zaposlitev pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v Občinski upravi Mestne občine Ptuj. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – biti morajo univerzitetni diplomirani inženirji prometa; – aktivno morajo obvladati uradni jezik; – biti morajo državljani Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. K prijavi z življenjepisom in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome; – fotokopijo potrdila o državljanstvu; – pisno izjavo ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje; – pisno izjavo ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Od kandidatov pričakujemo tudi usposobljenost za delo z osebnim računalnikom. Okvirna vsebina dela: pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, zbiranje, urejanje in priprava podatkov, opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti. Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 10 mesecev v prostorih Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, in sicer v roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je pristojen Martin Kukovič, tel. 02/748-29-82.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti