Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

Ob-22287/06 , Stran 6422
Okrajno sodišče v Tolminu, Mestni trg 1, 5220 Tolmin objavlja prosto delovno mesto pravosodne(ga) sodelavke(ca) – vodja vpisnika za nedoločen čas s polnim delovnim časom 40 ur tedensko ter poskusno dobo 2 mesecev. Opis del in nalog: – sodelovanje pri vodenju postopkov in izdajanju odločb iz pristojnosti pravosodnega organa, – vodenje enostavnejših predpisanih in potrebnih evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil ter obvestil, – vodenje vpisnika, – druge naloge določene s področnimi predpisi, – ugotavljanje pravnomočnosti sodnih odločb, – dostava spisov in drugih pisanj osebno sodniku, – arhiviranje spisov po določilih sodnega reda, – delo s strankami, – vodenje potrebnih evidenc, – izterjava sodnih taks. Uradnik opravlja dela v uradniškem nazivu: – pravosodni sodelavec III. Zahtevani pogoji: – najmanj srednja strokovna izobrazba (VI. stopnja izobrazbe), – 3 leta in 8 mesecev delovnih izkušenj, – poznavanje dela z računalnikom, – opravljen izpit iz sodnega reda, – opravljen strokovni upravni izpit, – da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper kandidat ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – slovensko državljanstvo. Kandidati/kandidatke morajo prijavi predložiti sledeča dokazila: – fotokopijo diplome – spričevala, – potrdilo o delovnih izkušnjah, – fotokopijo osebnega dokumenta, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz javne uprave, če ga je kandidat opravil, – fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu iz sodnega reda, če ga je kandidat opravil, – potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen, – potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku. V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv. V skladu z 203. členom Sodnega reda lahko za delovno mesto kandidirajo tudi sebe, ki nimajo opravljenega izpita iz sodnega reda pod pogojem, da v roku enega leta po sprejemu na delo pred komisijo ministrstva pristojnega za pravosodje, opravijo izpit iz poznavanj določil sodnega reda. Prijave z dokazili naj kandidati/kandidatke pošljejo v Urad predsednika Okrajnega sodišča v Tolminu, Mestni trg. 1, 5220 Tolmin. Rok za vlaganje prijav je 8 dni po objavi v Uradnem listu RS. Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o izbiri obveščeni pisno v roku 8 dni po opravljenem izbirnem postopku. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri Janji Lesjak, Višji pravosodni sodelavki na Okrajnem sodišča v Tolminu, tel. 05/380-02-60.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti